הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

בן-זאב נעם

בן-זאב נעם

חוקראגף פיננסי - תחום מוסדות ושווקים פיננסיים

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

יציבות פיננסית, שווקים ומוסדות פיננסים, קרנות נאמנות, תמחור נכסים

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים