הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

אורפייג (פליקר) דנה

אורפייג (פליקר) דנה

חוקרתאגף מוניטרי - תחום ניתוח מוניטרי

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

מחירים ואינפלציה; נתוני מיקרו וBIG DATA; תמסורות המדיניות המוניטרית ושוק הדיור

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים