תקציר:
מחלקת המחקר בבנק ישראל ערכה בשלהי 2005 סקר כלל-ארצי של עמותות המעניקות סיוע כספי וחומרי בתחום הרווחה, עליו השיבו 343 עמותות. מטרת הסקר הייתה לבחון היבטים כמותיים מגוונים של פעילותן והשתנותה על פני זמן.
כשלושה רבעים מהעמותות הנסקרות דיווחו שסוג הפעילות העיקרית שלהן הוא חלוקת מזון. ההיקף הכספי של פעילות העמותות (למעט העמדת הלוואות) עמד על כ-360 מיליוני ש"ח, כ-80 אחוזים העברות בעין. בהשוואה לשנת 2004 זהו גידול של כחמישית. מקור המימון העיקרי השכיח היה תרומות מאנשים פרטיים (כשני שלישים השיבו כך), ומקורות משניים כללו תרומות מעסקים, מגופים ציבוריים ועוד.
הקריטריון המרכזי לקבלת סיוע מהעמותות הנסקרות היה הפנייה על ידי גורם ציבורי (כגון לשכת הרווחה) בו נקבו כשתי חמישיות מהעמותות הנסקרות, ואילו כרבע עזרו לכל דכפין. העמותות סייעו, בממוצע לחודש, לכ-123 אלף אנשים ולכ-48 אלף משפחות, גידול של כחמישית בהשוואה לשנה הקודמת. מקבלי הסיוע מהווים כחמישית מאוכלוסיית העניים.
כחמישית מהפונים לעמותות הנסקרות לא זכו לסיוע, וכשני שלישים מהעמותות ציינו שהסיבה לכך היא מחסור במשאבים. רוב מכריע מהנזקקים לעמותות פקדו אותן לפחות פעם בחודש, ונעזרו בשירותיהן תקופה ממושכת (כ-80 אחוזים מעל חצי שנה). ייצוג גבוה מאוד של נזקקים המסתייעים בעמותות ניתן למצוא בקרב משפחות ברוכות ילדים.
מספר המתנדבים הכולל בעמותות הנסקרות עמד על כ-35 אלף (כשליש מהעמותות נעזרו בעד 5 מתנדבים), וכל מתנדב הקדיש בממוצע 15 שעות חודשיות לפעילות בעמותה - כך שפעילות המתנדבים שקולה לכ-2,800 עובדים במשרה מלאה. רק כ-30 אחוזים מהעמותות שענו לסקר העסיקו עובדים בשכר, ובסך הכול הועסקו כ-1,700 שכירים.
 
למאמר המלא בנושא: סקר על עמותות רווחה שהעניקו סיוע כספי וחומרי בשנת 2005 כקובץ PDF