תקציר:

אנו בוחנים כיצד התפתחו סיכוני האינפלציה בישראל מאז אימוץ טווח יעד האינפלציה הנוכחי בעזרת מודל להתפלגות תחזית האינפלציה. אנו מוצאים כי עד שנת 2013 מידת אי הוודאות לגבי האינפלציה הייתה יציבה והסיכונים היו מוטים מעט כלפי מטה. עם זאת, מאז 2014 אי הוודאות פחתה אך הסיכונים כלפי מטה הפכו דומיננטיים יותר. המודל מייחס התפתחויות אלו לירידה בסביבת האינפלציה, כפי שהיא נתפסת על ידי האינפלציה בפועל והציפיות לטווח ארוך, וכן לשינויים במחירי הנפט. עם זאת, איננו יכולים לשלול כי גם התקרבותה של הריבית המוניטרית למחסום האפקטיבי שלה תרמה להתפתחויות אלו.

 למאמר המלא בנושא: סיכוני האינפלציה בישראל כקובץ PDF​