מס הכנסה שלילי - תוצאות השנה הראשונה ליישום החוק
תקציר:

במלאת שנה להפעלתה של תוכנית מס הכנסה שלילי בישראל בכמה איזורים, מסוכמים, בדוח זה, תוצאותיה והניסיון שהצטבר בהפעלתה עד כה. סיכום הניסיון והמחקר המלווה אותו הוא פרי עבודתו של צוות מחקר בין משרדי אשר פעל במסגרת פורום מחקר, שהוקם כדי לתת ליווי מחקרי לתהליך היישום של האג'נדה הכלכלית-חברתית שגיבשה הממשלה (הקודמת).

מס הכנסה שלילי הוא כלי מדיניות לצמצום פערים ולשיפור ההכנסה של האוכלוסיה העובדת שבתחתית סולם ההכנסות. הוא הופעל לראשונה באופן ניסיוני בשנת 2008, על בסיס ההכנסות מעבודה מ-2007 וזאת באזורים שבהם פעלה התוכנית "אורות לתעסוקה".

הדוח מתאר את פרטי החוק, את שיעורי המימוש בקבוצות אוכלוסיה שונות ובאזורים שונים, ואת ההשפעה שהייתה למענק מס ההכנסה השלילי על הכנסתם של הזכאים שמימשו את זכאותם על תחולת העוני ועל עומק העוני בקרבם.​

 

לקובץ המלא בנושא: מס הכנסה שלילי - תוצאות השנה הראשונה ליישום החוק כקובץ PDF