התפתחות היבוא של ארה"ב והאיחוד האירופי מול היצוא של ישראל

תקציר:

בשנים 2002 ו- 2003 גדל יצוא הסחורות של ישראל לכלל העולם בקצב איטי יחסית לזה הצפוי על בסיס   מגמת התפתחות היבוא של ארה"ב והאיחוד האירופי. הקצב האיטי של הגידול ביצוא בא לידי ביטוי הן בענפי האלקטרוניקה, ענפים שהובילו את צמיחת היצוא בשנים האחרונות, והן בשאר הענפים.

לקובץ המלא בנושא: התפתחות היבוא של ארה"ב והאיחוד האירופי מול היצוא של ישראל כקובץ PDF