מסמך זה מציג את חוק שכר המינימום בישראל בפרספקטיבה בינלאומית וממליץ על כיווני השינוי הרצויים בחוק.