העוני בישראל ואסטרטגיה מוצעת לצמצומו: הרחבת תעסוקה ושינויים במערכת הרווחה
דניאל גוטליב וניצה (קלינר) קסיר

.לנייר המלא - לחץ כאן
.למצגת - לחץ כאן

המלצות עיקריות
קביעת יעד למאבק בעוני

יש להציב יעד כמותי עם אופק ארוך-טווח למאבק בעוני, עם מסלול התכנסות לאורך זמן, כפי שמקובל בקביעת יעדי עוני בעולם. היעד המוצע הוא צמצום של תחולת העוני (אחוז הנפשות העניות מכלל הנפשות) ושל פער ההכנסות (המרחק הממוצע של הכנסות העניים מהכנסת קו העוני), על פי ההגדרה המקובלת של המוסד לביטוח לאומי, כל אחד ב-4 נקודות אחוז בתוך 10 שנים. חשוב שהשגת היעדים הללו תלווה בשיפור מצבם היחסי של העניים ביותר.

1.

העוני של משפחה נמדד הן בהשוואה לרמת החיים הכללית בחברה (מדידה יחסית) והן לפי יכולתה לספק את הצרכים החיוניים (מדידה לפי צרכים). חישוב העוני לפי צרכים חיוניים לא נעשה בישראל באופן רשמי וחשוב לפתח מדד כזה, שיכלול התייחסות למוצרים ושירותים כגון מזון, ביגוד, דיור, בריאות וחינוך, כפי שנהוג במספר מדינות בעולם (ראו לדוגמה את המלצות ועדת המומחים האמריקאית של ה-National Research Council ואת מדד ה-Market basket של קנדה).

2.

יש להגדיר כיעדים נוספים אינדיקטורים חברתיים בתחומי התעסוקה, הבריאות, החינוך וההשכלה בקרב קבוצות אוכלוסייה עניות, משום שהעוני הוא תופעה רב-ממדית.

3.