תקציר:
מטרת החוברת היא לתאר את עקרונותיה של המדיניות המוניטרית שבנק ישראל נוקט בעידן יעדי האינפלציה מ-1992 ואילך - ובכך להגדיל את שקיפותה. זאת, בין השאר, כרקע והסבר לפרסומי בנק ישראל העוסקים במדיניות המוניטרית. הואיל ובמשך תהליך הדיסאינפלציה התרחשו במשך שינויים כלכליים לא מעטים - במדיניות המוניטרית, במדיניות הפיסקלית, במידת הפתיחות לתנועות בינלאומיות במשטר שער החליפין ועוד - חרגנו לא אחת מן התקופה האמורה, לפעמים עד תכנית הייצוב של 1985, כדי להסביר את ההתרחשויות שקדמו להתיך הדיסאינפלציה השקיפו של המדיניות המוניטרית חשובה למקבלי ההחלטות במשק בתחום המדיניות הכלכליות וגם בתחומים אחרים. חשוב שהמדיניות תובן גם לציבור הרחב, משום שהיא משפיעה על ציפיותיו ועל החלטותיו. ככל שגדלה השקיפות של המדיניות, גדלות אמינותה והשפעתה על ציפיות הציבור, ולכן - על הסיכויים להשגת יעד האינפלציה בעידן הגלובליזציה נודעת להגברת שקיפותה של המדיניות המוניטרית חשיבות מיוחדת, שכן היא תורמת לשיפור המוניטין של ישראל בשווקים הפיננסיים הבינלאומיים, המגלים עניין הולך וגובר במשק הישראלי. הגברת השקיפות באה לידי ביטוי גם בדוחות האינפלציה, המוגשים לממשלה ולציבור פעמיים בשנה. בחוברת שני חלקים חלקה הראשון עוסק בתפקידה של המדיניות המוניטרית במסגרת המדיניות הכלכלכלית ובפילוסופיה של מדיניות זו. אנו מנסים להשיב על שאלות רבות, למשל: מהן המטרות המדיניות הכלכלית, ומה תפקיד המדיניות הפיסקלית והמדיניות המוניטרית בהשגתן? מהם נזקי האינפלציה? מה חשיבות של קביעת יעד לאינפלציה? כיצד יציבות מחירים מעודדת צמיחה? מהי ההשפעה של המדיניות הכלכלית בארץ על יחסינו הכלכליים עם העולם? מה הקשר בין מדיניות שער החליפין לבין המדיניות המוניטרית מהו מחיר הדיסאינפלציה. החלק השני עוסק בדרך יישומה של המדיניות המוניטרית במשתנים הכלכליים שעל פיהם קובע בנק ישראל את הריבית בכל חודש, בתהליך קבלת ההחלטות על הריבית ובאספקטים נוספים של המדיניות המוניטרית וניהולה. החוברת מיועדת לציבור הרחב לא רק לכלכלנים, ומכאן נתחייב הסבר של מושגים כלכליים שונים. כן הכתיבה מטרה זו נסיעה בעיקר "בכביש הראשי" וכניסה פחותה לכבישים ולשבילים צדדיים, לעיתים אף ננקטה הצגת דברים המתעלמת, לשם הפשטות והבהירות מסוגיות "פינתיות". יחד עם זאת לא ויתרנו על התמודדות עם מצבים מיוחדים שעלו על סדר היום בתהליך הדיסאינפלציה. עבודות מסוג זה נכתבו גם המדינות אחרות, כגון: ארה"ב, אנגליה, גרמניה, שוויץ, בלגיה וניו זילנד, ואחדות מהן  מופיעות ברשימה הביביליוגרפית.