הדירוג של ישראל במדד ההתפתחות האנושית של האו"ם

תקציר:

מקובל להשתמש בתוצר לנפש לצורך השוואות בין-לאומיות של המצב הכלכלי במדינות שונות, למרות שזהו מדד חלקי בלבד להערכת מצב ההתפתחות האנושית ולפוטנציאל רווחה של משק. האו"ם מוציא מידי שנה מאז 1990 דוח השוואתי על מצב הפיתוח האנושי בכ 174- ארצות, ובו הארגון מתייחס למגוון רחב של נושאים וביניהם התפתחות התוצר, מצב בריאות, ההשכלה, הפערים הכלכליים בין עשירים ועניים, בין נשים וגברים ועוד. בעיות
מהותיות כגון הבדלים דמוגרפיים ניכרים בין הארצות ובעיות טכניות רבות כגון פערים גדולים לגבי כיסוי נתונים, רמת עדכונם ואיכותם, מקשות על השוואות בין לאומיות מסוג זה. מלבד הדיווח על התחומים השונים, הדוח השנתי ממקד את הדיון בכל שנה בנושא מיוחד - בדוח 2000 ניתנה סקירה על מצב זכויות האדם, בשנת 2001 התמקד הדוח במהפך הטכנולוגי , ובדוח של 2002 נדון מצב הדמוקרטיה בעולם ביתר פירוט.

 

קישור לקובץ