תקציר:

האם התוכן, הסנטימנט והתזמון של תקשורת הפדרל ריזרב (פד) השתנו בין סוגי התקשורת במהלך המגיפת הקורונה? האם התרחשו שינויים דומים במדיניות התקשור של הפד במהלך המשברים העולמיים הקודמים? אנו מרכיבים מילונים ספציפיים המזוהים עם מגפת הקורונה ומדיניות מוניטרית לא שגרתית (UMP) ומשתמשים בניתוח סנטימנטים ובמודל ניתוח נושאים (LDA) כדי ללמוד את התקשורת של הפד ולענות על השאלות שלעיל. אנו מראים שהתקשורת של הפד בנוגע למגפת הקורונה  עסקה בתנודתיות במחירי הנכסים ובסוגיות של יציבות פיננסית וכן בנושאי בריאות, רווחה חברתית ובמדיניות מוניטרית לא קונבנציונלית. אנו גם מראים שמדיניות התקשורת של הפד השתנתה באופן דרסטי במהלך מגפת הקורונה בהשוואה למשבר הפיננסיים הקודמים מבחינת התוכן, הסנטימנט והתזמון. באופן ספציפי, אנו מוצאים כי בשני העשורים האחרונים, להורדות ריבית על ידי הפד קדמה ירידה בסנטימנט כלפי היציבות הפיננסית כפי שנשקף בהודעות הריבית ובפרוטוקולים של הפד.