תקציר

לסביבת המגורים יש חשיבות כלכלית עבור משקי בית ויחידים, מפני ששירותים מקומיים בסביבת המגורים והמאפיינים החברתיים-כלכליים שלה משפיעים על הזדמנויות חברתיות וכלכליות במהלך החיים. מדיניות בשוק הדיור עשויה לשנות את מערך השיקולים למעברי דירות, ותוצאה אפשרית שלה היא פגיעה ביעילותו של שוק זה. למשל, משקי הבית עשויים להישאר באותה סביבת מגורים, למרות שסביבת מגורים אחרת עשויה להיות טובה יותר עבורם, או להתגורר בדירה שאינה תואמת את מאפייניהם, בכפוף לתמריץ כלכלי להישאר בדירת מגוריהם (lock-in effect). המחקר הנוכחי מספק ממצאים לגבי נטייתם של משקי בית לעבור דירה כאשר משתנים התמריצים הכלכליים, ועושה זאת באמצעות שימוש ב"ניסוי טבעי" – מכירת דירות השיכון הציבורי לדייריהן. רכישת דירה בהנחה על ידי משקי הבית שהתגוררו בה נמצאה כאירוע שמעלה את הסתברותם לעבור מאותה הדירה (באמצעות מכירתה במחיר השוק לאחר שנרכשה בהנחה). מרבית משקי הבית שאכן עברו, עשו זאת בתוך ישוב המגורים, וחלק קטן מהם עברו לשכונות בדירוג חברתי-כלכלי גבוה יותר. ההסתברות לעבור דירה נמצאה גבוהה יותר עבור משקי הבית שגרו בדירות שמאפייניהן הפיזיים נחותים ועבור משקי בית צעירים, להם אופק זמן ממושך יותר במקום המגורים החדש. זירת המדיניות הייחודית בישראל והמידע המינהלי העשיר, מאפשרים יחדיו לבצע ניתוח מעמיק לבחינת השפעות המדיניות על המוביליות הגיאוגרפית של דיירי השיכון הציבורי, וללמוד מכך גם בנוגע להשפעת המדיניות על מסגרות אחרות של סיוע בדיור.

למאמר המלא באנגלית כקובץ PDF