תקציר:

העבודה בוחנת באמצעות נתונים איכותיים מסקר החברות של בנק ישראל את הגורמים המשפיעים על ההשקעה במלאי חומרי גלם ומלאי מוצרים של פירמות תעשייתיות בישראל בשנים 1991 עד 2005. התוצאות המתקבלות תואמות באופן כללי את המודל של "החלקת ייצור - מלאי בולם זעזועים" המוצגת אצל Blinder (1981). יש בתוצאות גם תמיכה בהערכה שמגבלות המימון שפירמה עומדת בפניהן משפיעות על ההשקעה שלה במלאי.

למחקר המלא בנושא: שינויים במלאי, מחזורי עסקים ומגבלות פיננסיות ניתוח באמצעות נתוני סקר החברות כקובץ PDF