תקציר:

אנו מציעים שיטה פשוטה לאמידה של הריבית הטבעית של הטווח הקצר למשקים פתוחים. לפי Clarida et al. (2002), ריבית זו תלויה בצמיחה הצפויה של התוצר הפוטנציאלי המקומי ובצמיחה הצפויה (בפועל) של שותפות הסחר. אנו משתמשים בנתונים ובהערכות לגבי הציפיות של שני הרכיבים, וגוזרים את הריבית הטבעית עבור שלושה משקים קטנים ופתוחים, ישראל, קנדה ושוודיה, מתוך כלל ריבית של בנק מרכזי של כל מדינה. האומדנים שלנו לריבית הטבעית עבור שלוש המדינות מאופיינים בדינאמיקה דומה: הריבית הטבעית יורדת בתקופות משבר או מיתון ועולה בתקופות של גאות כלכלית. מהמחקר עולה כי לאחר המשבר הפיננסי הגלובלי בשנים 2007-08 המדיניות המונטרית בשלושת המשקים הייתה מרחיבה ובכך תמכה בפעילות הריאלית וביציבות המחירים.​ 

למאמר המלא בנושא: שיטה פשוטה לאמידה של הריבית הריאלית הטבעית של הטווח הקצר למשקים פתוחים (באנגלית) כקובץ PDF​