תקציר:

בבנק ישראל משתמשים בשני סוגים של מודלים (פרמטרי וא-פרמטרי) לבניית פונקצית התפלגות לשער העתידי של השקל/דולר. בניית ההתפלגויות מתבססת על פיתוחים תיאורטיים המוכרים בספרות, תוך התאמתם לשוק האופציות המט"חיות הנסחרות בבורסה. על מנת לכייל את המודלים הנ"ל, משתמשים בבנק ישראל במחירי אופציות הנדגמות מספר הפקודות במהלך היום.

מטרת נייר זה הינה להציע מתודולוגיה לסינון תצפיות חריגות הנובעות מהדלילות היחסית במסחר של חלק ניכר מהאופציות בשערי המימוש השונים על ידי שימוש בסינון המבוסס על כללי ארביטראז' המקובלים בספרות. סינון זה משפר את יציבות שני המודלים לעומת הסינונים הקיימים כעת בבנק ישראל.

למחקר המלא בנושא: שדרוג המודלים הגוזרים תחזית התפלגות בשער החליפין כקובץ PDF