תקציר

מאמר זה מפרק את עקום התשואות הממשלתי בישראל, בתקופה מינואר 1985 עד דצמבר 2019, לשני חלקים: הריבית הריאלית הצפויה ופרמיות הסיכון. אנו מבצעים את האמידה תוך שימוש במודלים מסוגAffine Term Structure Models (ATSM).  מודלים אלה מניחים שגורמים סמויים מניעים את הכלכלה והם משמשים את הבנקים המרכזיים המובילים, בבואם לאמוד את פרמיות הסיכון בעקום התשואות הממשלתי. מתוצאות האמידה עולה שחלק מהירידה בתשואות הריאליות מאז 1985, לווה בירידה משמעותית בפרמיית הסיכון הריאלית והפיצוי שהמשקיעים דורשים עבור אג"ח ממשלתיות צמודות ירד משמעותית. הפיצוי עמד בתחילת 2001 על 1.5% מהתשואה הריאלית ל-10 שנים וירד בשנים האחרונות לרמות אפסיות. גם פרמיית סיכון האינפלציה (הפיצוי לאינפלציה שמהווה חלק מהתשואה הנומינלית), הציגה ירידה משמעותית בשנים האחרונות. היא הפכה להיות שלילית בשנים האחרונות לאחר שהתשואה הנומינלית ל-10 שנים הייתה בגובה של כ-2.5% בתחילת שנות ה-2000.

למאמר המלא בנושא: פירוק עקום התשואות העיתי בישראל (באנגלית) כקובץ PDF ​​​