תקציר:

הזיקה בין סכסוכים אתניים פנימיים וחיצוניים היא מאפיין בולט של הפוליטיקה הבינלאומית, ולמרות זאת השלכותיה על שוק העבודה כמעט לא נבדקו. המחקר בוחן את השפעת האינתיפאדה השנייה, שפרצה בספטמבר 2000, על מצבם של ערביי ישראל בשוק העבודה. המחקר מתבסס על קבצי עובד-מעביד רחבי היקף, ומתמקד בחברות שהעסיקו לפני האינתיפאדה יהודים וערבים כאחד. ערב האינתיפאדה היו לערביי ישראל שיעורי היפרדות ממעסיקיהם הנמוכים מאלו של היהודים, והפער הצטמצם מאוד לאחר פרוץ האינתיפאדה. להערכתנו ההסבר הסביר ביותר לדפוס זה הוא אפליה של ערבים בשוק העבודה על ידי יהודים.

למחקר המלא בנושא: סכסוכים אתניים והיפרדויות ממעסיקים (באנגלית) כקובץ PDF