תקציר:

מאמר זה מציג מודל מאקרו כלכלי, המבוסס על יסודות מיקרו כלכליים ומכיל חיכוכים ריאליים ונומינליים. המודל פותח בבנק ישראל לשם תמיכה בניהול המדיניות המוניטארית, והוא מושתת על עקרונות של מודלים דומים, המשמשים בבנקים מרכזיים בעולם. במודל נכללו הרחבות והתאמות המבטאות מאפיינים ייחודיים לישראל, במטרה לשפר את התאמתו לנתוני המשק הישראלי. המודל נאמד בשיטת אמידה ביסייאנית לתקופה 1992:Q1-2009:Q4. טיב ההתאמה של המודל נבחן על פי שני קריטריונים - התאמת המומנטים וטעויות התחזית בתוך המדגם. כמו כן אנו מנתחים את תכונות המודל באמצעות בחינה של תגובות לזעזועים (impulse responses) ובאמצעות פירוק השונות של טעויות התחזית (variance decomposition).

למחקר המלא בנושא: מודל DSGE למשק הישראלי (באנגלית) כקובץ PDF