תקציר:

מאמר זה מציג מודל של משק פתוח עבור המשק הישראלי, אשר משמש לעריכת תחזיות רבעוניות עבור המשתנים המאקרו-כלכליים הריאליים המרכזיים, וככלי להערכת ההשפעות של שינויים במדיניות הפיסקאלית. כהדגמה, מוצגות ההשפעות של הפחתות מיסים ידועות מראש, והפחתה של יעד יחס החוב לתוצר בטווח הארוך. שינויי מדיניות אלו אפיינו את המדיניות הפיסקאלית בישראל בשנות האלפיים.מאמר זה מציג מודל של משק פתוח עבור המשק הישראלי, אשר משמש לעריכת תחזיות רבעוניות עבור המשתנים המאקרו-כלכליים הריאליים המרכזיים, וככלי להערכת ההשפעות של שינויים במדיניות הפיסקאלית. כהדגמה, מוצגות ההשפעות של הפחתות מיסים ידועות מראש, והפחתה של יעד יחס החוב לתוצר בטווח הארוך. שינויי מדיניות אלו אפיינו את המדיניות הפיסקאלית בישראל בשנות האלפיים.המודל נאמד תוך שימוש בנתוני המשק בעשור האחרון. התוצאות מצביעות על כך שהמכפיל הפיסקאלי בישראל הוא 0.4 בלבד – נמוך יחסית – תוצאה הנובעת מפתיחותו של המשק והתחלופה בין יבוא ותוצר. עוד נמצא כי המשק רגיש מאד לזעזועים בסחר העולמי, שמשפיעים לא רק על היצוא אלא על הצריכה הפרטית דרך אפקט ההכנסה.

למחקר המלא בנושא: מודל מאקרו כלכלי ריאלי של המשק הישראלי (באנגלית) כקובץ PDF