תקציר

המשבר הפיננסי של 2008  הדגיש את החשיבות ואת הצורך במדדים ואינדיקטורים טובים יותר ללחץ פיננסי אשר יכולים לסייע לזהות נקודות תורפה וחוסר איזון במערכת הפיננסית. במאמר זה אנו מפתחים דרך אינטואיטיבית ואינפורמטיבית להציג את מסת הנתונים הקשורים ללחץ פיננסי בישראל .בשלב הראשון, אנו מציגים שיטה לבניית מדדים המשקפים סיכונים אשר מקורם במערכת הפיננסית בישראל וכן סיכונים חיצוניים אשר עלולים להשפיע עליה. בשלב שני, אנו מציגים שיטה גרפית להצגת המדדים הללו המוכרת כדיאגרמת רדאר. אנו מאמינים שההצגה מהווה נקודת התחלה אינטואיטיבית לדיונים שעוסקים במערכת הפיננסית ויכולה לסייע לקובעי מדיניות להעריך טוב יותר את מצבה של המערכת הפיננסית בישראלהממצאים שלנו תופסים בהצלחה את הדינאמיקה ואת התפתחות הלחץ הפיננסי בישראל מ-1998 ואילך. על מנת לחזק את הממצאים, אנו מראים שהם אינם תלויים בתצפיות אחרונות על ידי מבחני out-of-sample.

  

למחקר המלא בנושא: מדידה של לחץ וסיכונים למערכת הפיננסית בישראל באמצעות דיאגרמת רדאר (באנגלית) כקובץ PDF