גירסה מעודכנת פברואר 2022

תקציר​:

בתקופה שאחרי משבר 2008-09, השונות המחזורית של הצמיחה ירדה ותוכן המידע הנמצא בסקרי עסקים איכותניים השתנה. במאמר זה אנו מדווחים על ניסיון לבחון את כושר הניבוי של סקר מגמות בעסקים שנערך מידי חודש על ידי הלמ"ס החל מ-2011, ואת תרומתו הפוטנציאלית ל"חיזוי ההווה (Nowcasting).

ברמת הפירמה, בדקנו את הקשר בין תשובות איכותניות (soft data) לבין נתונים כמותיים (data hard) באמצעות רגרסיה לוגיסטית עם אפקט אקראי של החברה; זאת בהתבסס על מיזוג בין נתוני הסקר המתארים את ההערכות האיכותניות של חברות לגבי המכירות (בדיעבד) בשוק המקומי לבין נתוני הפדיון שלהן שנאספו ממקורות אדמיניסטרטיביים. אנו מתעדים שיפור בטיב ההסבר מאז שחל שינוי בניסוח השאלון והוא התמקד בהערכות "חודש מול חודש קודם".  על פי האפקטים השוליים שנאמדו, ההסתברויות לדווח לסקר על "שיפור" בפעילות הושפעו במידה הרבה ביותר משינוי הניסוח. התוצאות מראות גם שהקשר בין נתונים איכותניים וכמותיים מושפע מהטרוגניות של החברות ואפקט זה בולט במיוחד בענף השירותים.

ברמת המאקרו, אנו מנסים לשקלל את מאזני הנטו הסקטוריאליים של התשובות במשקולות מבוססות רגרסיה המאפשרת להפיק אומדני תוצר מוקדמים בתדירות חודשית. הקשרים ההדדיים בין המשתנים ברגרסיה זאת מטופלים באמצעות שיטת-PLS וסינון משתני הסבר על בסיס סטטיסטיקות של חשיבות יחסית. אינדיקטור סנטימנט הנובע מתהליך זה מסביר בין 21 ל-48 אחוזים משונות התוצר במדגם, ומקיים גם התאמה סבירה מחוץ למדגם - אם משתנה המטרה הוא האומדן הראשון של שיעור הצמיחה. לגבי האומדן הסופי של הצמיחה, המודל לא מראה טיב תחזית טוב יותר משימוש בהנחה פשוטה של צמיחה ממוצעת במהלך תקופת הבדיקה בין 2016 ל -2019.

למאמר המלא בנושא:  מדדי הסנטימנט מבוססי סדרות קצרות של סקר מגמות בעסקים (באנגלית) כ​קובץ PD​F​​ ​​​

לגירסה הקודמת - מאי 2020

​​​​