​תקציר

מגבלות נזילות עלולות להביא ילדים ובני נוער להפסיק את לימודיהם, גם אם התשואה להמשך הלימודים גבוהה למשל  מהתשואה על כניסה לשוק העבודה. מאמר זה בוחן את קיומה של מגבלת נזילות שכזו באמצעות בחינת השפעתה של העלאת
קצבאות הילדים ממנה נהנו משפחות ערביות בישראל באמצע שנות ה 90- על שיעור הלמידה של ילדיהם. שיטת הזיהוי מתבססת על כך שהגדלת הקצבאות למשפחות עם 4 ילדים מתחת לגיל 18 הייתה משמעותית בהרבה מההגדלה למשפחות עם 3 ילדים בגילאים אלו. באמצעות שימוש בשיטת הפרש ההפרשים אני מוצא שהגדלת הקצבאות הגדילה באופן מובהק את שיעור הלמידה של נערות בנות 16-17 מרקע חברתי- כלכלי נמוך, חלקית הודות לירידה בשיעור התעסוקה שלהן: עלייה של אחוז בהכנסה המשפחתית הודות לעליית קצבת הילדים הובילה לעלייה של 2 נקודות אחוז בשיעורי הלמידה. הממצאים מלמדים שתשלומי העברה ישירים למשפחות ענייות במדינות מפותחות כישראל עשויים להאיץ את צבירת ההון האנושי, גם אם הם אינם מותנים בלמידה של הילדים.
 

למאמר המלא בנושא: מגבלות נזילות והון אנושי: ההשפעה של מדיניות רווחה על משפחות ערביות בישראל (באנגלית) כקובץ PDF