תקציר

במחקר זה אנו סוקרים את ביטוח האשראי בישראל ב-2010—2017 בעזרת מסד נתונים ייחודי שהעמידה לרשותנו בססח (ביטוח סיכוני סחר חוץ), המובילה בין החברות הפועלות בתחום ביטוח האשראי בישראל. המחקר נועד להשיב לשאלה מהם הגורמים המשפיעים על שיעור המענה (היקף הביטוח שניתן ביחס להיקף הביטוח שביקשו המבוטחים), שכן זהו הפרמטר המרכזי שבססח קובעת והוא משקף את תמחור הסיכונים בכל עסקה. אנו מוצאים כי שיעור המענה מושפע בעיקר ממידת החשיפה של החברה המבטחת למדינת הקונה, אך גם מגודל המבוטח, מסיכון הקונים שהוא פועל מולם ומהמצב הריאלי בעולם. גורמים אלה משפיעים אחרת על קונים מקומיים ועל קונים מחו"ל, ככל הנראה בשל הבדלים במידע על שני סוגי הקונים. נוסף לכך אנו בוחנים מהו היקף היצוא המבוטח בביטוח אשראי ומאפיינים אותו לפי הפיזור הגיאוגרפי ורמות הסיכון. לבסוף אנו בודקים – לראשונה בישראל – את אשראי הספקים ומוצאים קשר חזק בין סיכון אשראי הספקים לפעילות הריאלית.​ 

למאמר המלא בנושא: להיענות או לא להיענות? שיקולים במתן ביטוח אשראי כקובץ PDF​

 

​​