תקציר:

עבודה זו בוחנת את התרומה של השקעות בכבישים ורכבות להגדלת הפעילות הכלכלית בישראל. התמקדנו בבחינת תרומתן להגדלת תנועת היוממים - נסיעה יומיומית של אנשים למקום עבודתם הנמצא מחוץ לאזור מגוריהם - זאת משום שצוואר הבקבוק של מערכת התחבורה הוא בשעות הבוקר ואחה"צ. אמידת המודל ברמת אזור טבעי (בישראל 50 אזורים כאלה) העלתה שסך ההשקעות בתשתית במהלך השנים 1993 עד 2003 מסבירות כשני שלישים מהגידול הכולל בתנועת היוממות שהסתכמה ב-240 אלף איש; עיקר הגידול נימצא בקרב גברים. בדיקה נוספת נעזרה בנתוני האזורים השונים ובחנה את השפעת סך ההשקעות בכבישים בשנים 2004-1992 על השכר של גברים. נימצא שסך ההשקעות בכבישים העלו את השכר ב-14-10 אחוזים.

למחקר המלא בנושא: השקעה בתשתית תחבורתית, יוממות ושכר כקובץ PDF