תקציר:

בשנת 1992 נכנס לתוקף חוק משפחות חד-הוריות ולאחריו שינויי חקיקה נוספים, שהגדילו את הנדיבות של הגמלה להבטחת הכנסה. נתוני פאנל ייחודיים ועשירים במידע סוציו-דמוגראפי-כלכלי - המבוססים על קבצי שכר לאורך שנים ומרשם התושבים, יחד עם מפקד האוכלוסין והדיור ותשלומי העברה בשנת 1995 - מאפשרים לעקוב אחרי דפוסי התעסוקה וההשתכרות של כל האמהות בשנים 1995-1984, במטרה לזהות שינויים בהיצע העבודה של האמהות החד-הוריות היהודיות הוותיקות בעקבות שינויי החקיקה. המחקר מגלה, תוך שימוש במגוון שיטות סטטיסטיות (הפרשי-הפרשים, רגרסיות פאנלים ו-propensity score matching), כי שיעור התעסוקה של אמהות גרושות בעלות השכלה נמוכה, או אלו המתגוררות בפריפריה, עלה בקצב איטי במקצת מזה של אמהות נשואות דומות. בנוסף, ירד השכר השנתי של אמהות גרושות בעלות השכלה נמוכה יחסית לשכר של אמהות נשואות דומות. ממצאים אלו מעידים על כך ששינויי החקיקה הקטינו את היצע העבודה של אלו שיכולת השתכרותן מועטה. כמו כן מסתבר כי ביטול מבחן התעסוקה בו מחויבות לעמוד חלק ממקבלות הגמלה לא השפיע על היצע עבודתן של האמהות החד-הוריות.

למחקר המלא בנושא: השפעת תשלומי ההעברה על היצע העבודה של אמהות חד -הוריות כקובץ PDF