תקציר:

המחקר מנתח את השפעת מאפייני מקום העבודה על שכר העובדים. בפרט, אנחנו בוחנים אם הפירמות משתפות את העובדים ברווחיהן (rent-sharing), ואם השיתוף ברווחים שונה בין גברים לנשים. המחקר מתבסס על מדגם ייחודי של מפעלי תעשייה בשנת 1995 המשלב את מאפייני המפעל עם מאפייני העובדים. המחקר נסב על מפעלי תעשייה הנמצאים בבעלות פרטית בלבד. נמצא שהמפעלים משתפים את העובדים ברווחיהן: על כל עלייה של שקל אחד ברווח-לעובד המפעל מעלה את השכר לשעת עבודה ב-14 אגורות. בשלב השני של המחקר נבחנה ההשפעה של השיתוף ברווחים על פערי השכר בין המינים. (בשנת 1995, במפעלי תעשייה בבעלות פרטית השכר הממוצע של נשים היה נמוך ב-28 אחוזים מהשכר הממוצע של גברים.) השיתוף ברווחים מסביר 12 אחוזים מפער השכר הכולל בין גברים לנשים, וזאת אף על פי שבתוך המפעלים אין אפליה בין המינים: השיתוף ברווחים זהה לגברים ולנשים. תוצאה זו מוסברת בעובדה שמרבית הנשים מועסקות במפעלים שרווחיותם נמוכה.

למחקר המלא בנושא: השפעת שיתוף העובדים ברווחי הפירמות על פערי השכר בין גברים ונשים בתעשיה (באנגלית) כקובץ PDF