תקציר

חלק מניצולי השואה בישראל החלו לקבל פיצויים מגרמניה ובאמצעות ממשלת ישראל בשנות ה-50 של המאה ה-20, בעוד שאחרים זכאים רק משנות ה-90 של אותה מאה. אני מוצא שלילדים שנולדו להורים שמקבלים את הפיצויים משנות ה-50, יש יותר שנות לימוד בהשוואה לילדים שכבר היו בוגרים בשנות ה-90, כשהוריהם החלו לקבל את הפיצויים. הממצאים בולטים יותר בקרב בנות, עם השפעה ממוצעת של 0.07 עד 0.42 שנות לימוד, תלוי בגובה הפיצוי ברמת משק-הבית, שנע בין 10 עד 60 אחוזים מהשכר הממוצע במשק.

מילות מפתח: משק בית, הון אנושי, פיצויים, ילדים, שואה.

למאמר המלא בנושא: השפעת הפיצויים האישיים לניצולי שואה על ההון האנושי של הדור השני כקובץ PDF​