תקציר:

המשבר הפיננסי האחרון בארצות הברית הביא להתעניינות רבה בקשר שבין המגזר הפיננסי למגזר הריאלי. המודל המנוסח בעבודה זו מציג השפעה של המגזר הפיננסי על תנודות מחזורי העסקים, וזאת במסגרת המשלבת מחזורי עסקים ריאליים עם מאיץ פיננסי. המודל מפריד בין איתותים פיננסיים להפתעות פיננסיות, כלומר בין ציפיות פיננסיות להתרחשות לא-צפויה. הדבר מאפשר לבודד את ההשפעה הריאלית של זעזועים אלה. על פי המודל, שנאמד בדרך של יישום טכניקה בייסיאנית על נתוני ארצות הברית, נמצא שלזעזועים הפיננסיים תפקיד משמעותי בתנודות של מחזורי העסקים. כן נמצא כי השפעתם של איתותים פיננסיים על המגזר הריאלי זהה להשפעתן של הפתעות פיננסיות.

למחקר המלא בנושא: השפעות ריאליות של איתותים פיננסיים והפתעות פיננסיות כקובץ PDF