תקציר

​עבודה זאת ממשיכה ומרחיבה את הבדיקה של היבטים דמוגרפיים המשפיעים על ההתפתחויות הכלכליות. בפרט היא בוחנת את התפתחות שיעור ההשתתפות בכוח העבודה וההשכלה, המהווים גורמים חשובים בתהליך הצמיחה. ומציגה את הקשר שבינם ובין יבשת המוצא והותק בארץ. העבודה מצביעה על מספר שלבים עיקריים של ההתפתחות הדמוגרפית שעמדו ברקע ההתפתחויות הכלכליות ובמיוחד: (א) הצטרפות ילידי ה-baby boom של השנים 1945-1954, שהיו בעלי רמת השכלה גבוהה יחסית, לכוח העבודה בסוף שנות השישים וראשית שנות השבעים. ו-(ב) המשקל הגבוה של בני הדור הראשון של ילידי אסיה-אפריקה, שהיו בעלי רמת השכלה נמוכה יחסית, בתוספת לאוכלוסייה בגילי העבודה מאמצע שנות השבעים ועד סוף שנות השמונים.

הניתוח הדמוגרפי מלמד שבשנות התשעים יהיה ניתן לצפות להגדלת משקל גילי 20 עד 64 באוכלוסיה עם הצטרפות הדור השני של ילידי המדינה לגילי העבודה ולהעלאת רמת ההשכלה הממוצעת עם צמצום הפערים שבין בני קבוצות מוצא שונות. התפתחויות אלה, ועימן השפעת העליה החדשה, העתירה בהון אנושי, יתרמו לקצבי צמיחה גבוהים יותר מאלה של העשור הקודם.

 

למחקר המלא בנושא: העליות לארץ והשפעתן על הפסיפס הדמוגרפי של האוכלוסייה ועל ההון האנושי כקובץ PDF