תקציר

המאמר מתחקה אחר השפעותיה של מגבלת ה-LTV (Loan To Value – יחס ההלוואה לערך הדירה) שהוטלה בישראל בשנת 2012. למגבלה נקבעו שלוש מדרגות לפי סוג הלווה – רוכש דירה לראשונה, משפר דיור ומשקיע. המאמר מתמודד עם האתגר הנובע מכך שאין יודעים מהו שיעור המימון שהיה הלווה נוטל אלמלא המגבלה. נמצא שצעד מקרו-יציבותי זה השיג את אחת ממטרותיו המרכזיות – הפחתת מינוף הלווים. בשוק הדיור נמצא כי הלווים רכשו נכסים רחוקים יותר ממרכז הארץ ובשכונות שדירוגן הסוציו-אקונומי נמוך יותר; המשקיעים הושפעו יותר משאר סוגי הלווים; והתגובה למגבלה האמורה הייתה חזקה מהתגובה למגבלת ה-LTV שהוטלה בשנת 2010. בשוק האשראי הובילה המגבלה להעלאת הריבית ולהארכת התקופה לפירעון, והסברים אפשריים לכך נידונים במאמר.​

 

למאמר המלא​ בנושא: המגבלה על שיעור המימון וסיכון הלווים כקובץ PDF​