תקציר

עבודה זו מתמקדת בשלושה נושאים. האחד, דיון כללי בהפרטה שמתבסס על התיאוריה הכלכלית; השני, סקירת הניסיון שנצבר באנגליה בעשור האחרון; והשלישי, דיון בהפרטה במשק הישראלי ובמבנה הבעלות אליו כדאי לחתור.

מטרת הפרטת החברות היא להגביר את היעילות הפנימית וההקצאתית במשק. מטרו זו תושג בצורה שלמה יותר ככל שתנאי השוק תחרותיים יותר. מהדיון הכללי עולה כי ניתוח פרטני של החברות הגדולות היא הדרך הנכונה להסקת מסקנות על מבנה הבעלות הרצוי בהן. זאת משום שתנאי השוק בהם פועלת כל חברה ותהליכי הייצור הספציפיים לה, הם הגורמים העיקריים הקובעים מהו מבנה הבעלות העדיף. במילים אחרות, בנושא מורכב זה אין מסקנה אחידה, התקיפה תמיד, לכל משק וחברה הפועל בו.

בהמשך נסקרים שיקולים הנוגעים להחלטה להפריט ונבדקות שיטות ההפרטה השונות, למשל, מכירה פרטית מול מכירה בבורסה, מכירה במחיר קבוע מול מכירה במכרז וכיו"ב.

מהעבודה עולה כי בתנאי שוק ההון הישראלי והיקף ההפרטות בו מדבור, מכירה הדרגתית בבורסה בתל-אביב עדיפה על החלופות האחרות.

 

למחקר המלא בנושא: ההפרטה וגבולותיה כקובץ PDF