תקציר:

שיעור האבטלה בישראל ירד מ-10% ב-2009, על רקע המשבר הפיננסי הגלובלי, ל-3.5% ב-2019, טרם משבר הקורונה. התרומות העיקריות לירידה נאמדות בעזרת מודל מאקרו אמפירי המתמקד בשוק העבודה. המודל סוטה מהגישה הניאו-קלאסית לשוק העבודה, באמצעות התייחסות לחיכוכים בחיפוש ובהתאמת עובדים ומשרות, השתתפות אנדוגנית, קשיחות בשכר הנומינלי, שכר גלובאלי, מקח על השעות והתייחסות, בו-זמנית, הן למועסקים והן לשעות עבודה. המודל נאמד בגישה הבייסייאנית, על נתונים רבעוניים של המשק הישראלי לשנים 1992-2019. ניתוח המבוסס על המודל שופך אור על פריון עבודה, שעלה בקצב מהיר מהשכר, כהסבר הדומיננטי מאחורי התרחבות התעסוקה במשק – התרחבות שהופרעה על ידי משבר הקורונה שפרץ ב-2020. לסיום, על רקע השפעות אפשריות של משבר הקורונה על תהליכים מבניים ארוכי-טווח בשוק העבודה, המודל משמש כבסיס לדיון בשיקולי מדיניות תמיכה במובטלים.

 

למאמר ​המלא בנושא: הדינמיקה של שוק העבודה בישראל: ניתוח מבוסס מודל מאקרו (באנגלית) כק​ובץ PDF​ ​​

​​​