תקציר:

בעבודה זו אנו אומדים את השפעת גורמי היסוד על מרווחי האג"ח התאגידיות בישראל. על סמך בסיס נתונים, המכיל אג"ח תאגידיות סחירות בישראל בשנים 2007–2020, אנו בוחנים אם, מתי ובאילו קבוצות של אג"ח הייתה סטייה מתמשכת של המרווח בפועל מהמרווח החזוי על פי גורמי היסוד. מתברר כי בשנים שקדמו למשבר 2008 ובשנה שקדמה למשבר החובות הריבוניים באירופה ב-2011 מעל 20 אחוזים משווי השוק של האג"ח התאגידיות נסחר במרווחים נמוכים מאלו שהיו חזויים על פי גורמי היסוד. מלבד זאת אנו מוצאים כי צבירות מהירות בקרנות נאמנות המתמחות באג"ח תאגידיות תרמו להקצנת מגמות הסטייה מהמרווח החזוי הקיימות בשוק, בעיקר בתקופה שאחרי משבר 2008. התוצאות מדגישות את הפגיעות הפוטנציאלית בשוק האג"ח התאגידיות כתוצאה מצבירה מהירה של מקורות בקרנות הנאמנות. במידה וישנה סטייה במרווחי האג"ח התאגידיות מאלו החזויים לפי גורמי היסוד, צבירה חיובית מהירה עלולה להקצין מגמות של עליית מחירים ובעת שינוי מגמה – צבירה שלילית מהירה עלולה להקצין מגמות של ירידות מחירים.

למאמר המלא בנושא: הגורמים המשפיעים על מרווחי איגרות החוב התאגידיות  כקובץ PDF​