תקציר

בשנים האחרונות פותחו אלגוריתמים למסחר בניירות ערך, והם אִפשרו מסחר אוטומטי, ללא מגע יד אדם. כלים אוטומטיים אלה – מחוללי הציטוטים – שינו את פני המסחר: רבים מייחסים להם השפעה ניכרת על איכותו, ואפשר לקבוע כי הם אחראים לנתח נכבד מכמותו, לרבות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. מחוללי הציטוטים בבורסת תל אביב מגלמים אסטרטגיות השקעה שונות, ומחקר זה מזהה את העיקריות שבהן על יסוד הנתונים התוך-יומיים על המסחר בניירות ערך. ממצאיו מראים כי לאסטרטגיות השונות יש קשרים שונים עם המדדים לאיכות המסחר: בשעה שהמחוללים הפועלים כעושי שוק מפחיתים את עלויות העסקה והתנודתיות ומשפרים את תהליך גילוי המחיר, שאר האסטרטגיות אינן מתאפיינות באותם קשרים ולעיתים אף פוגעות באיכות המסחר. עוד נמצא כי המחוללים הפועלים כעושי שוק מפחיתים באופן מובהק את פעילותם בימים רועשים; תופעה זו מעידה כי ייתכן שהם מייצרים נזילות מדומה, דבר שמגביר את הסיכון המערכתי בשוק המשני. ממצאים אלו מטילים בספק את יתרונותיהם של מחוללי הציטוטים הפועלים באסטרטגיות השונות, ובמיוחד את יתרונות המחוללים שאינם עוסקים בעשיית שוק.​

 

למאמר המלא בנושא: האסטרטגיות שנוקטים מחוללי הציטוטים בבורסה לניירות ערך בתל אביב והקשר בינן לבין מדדים לאיכות המסחר כקובץ PDF​

​​