תקציר

עבודות קודמות שאמדו את השווי של קישוריות פוליטית אותה חברה משיגה דרך העסקת איש ציבור לשעבר התמקדו בעיקר בדמויות פוליטיות ובמנהלים בכירים מהמינהל הציבורי. בנייר זה אני מרחיב את ההגדרה של "איש ציבור לשעבר" כך שתכלול דמויות פוליטיות לצד כל עובדי המינהל הציבורי לשעבר, בדרגי עבודה ובכל דרגות הניהול. בעזרת בסיס נתונים עשיר אני אומד את ההשפעה של שכירת עובדי המינהל הציבורי לשעבר, ובכללם פוליטיקאים, על שווי השוק ומרווחי האשראי של החברות הציבוריות בישראל השוכרות את שירותיהם, בשנים 2007-2015. אני מוצא כי שווי השוק עולה בעקבות מינוי של עובד מינהל ציבורי לשעבר להנהלת החברה או לדירקטוריון שלה, ללא השפעה נוספת במידה ואותו עובד היה בעל דרגה בכירה במינהל הציבורי. לעומת זאת, מרווח האשראי של החברה השוכרת מצטמצמים רק בעקבות מינוי של עובד לשעבר במינהל הציבורי שהיה בעל תפקיד בכיר, בעוד למינוי של עובד לשעבר שהיה בדרג לא בכיר לא נמצאה השפעה. עוד נמצא כי ההשפעה הן על שווי השוק והן על מרווחי האשראי חזקה יותר במידה ובעת המינוי החברה אינה מעסיקה בהנהלתה עובד לשעבר במינהל הציבורי, וחלשה יותר ככל שעבר זמן רב יותר מאז עזב העובד לשעבר במינהל הציבורי את המינהל הציבורי ועד המינוי. התוצאות ממחישות את החשיבות שבהכללת כל הדרגים של עובדי המינהל הציבורי לשעבר והמאפיינים שלהם במידה ורוצים לבחון את הערך של קישוריות פוליטית.

למאמר המלא בנושא: האם עובדי המינהל הציבורי לשעבר משפיעים על שווי חברה ומרווחי האשראי שלה? (באנגלית) כקובץ PDF ​​​