תקציר:

מאמר זה מספק עדות לתועלות החיצוניות מבעלות פרטית על דירות בקרב אוכלוסיות מעוטות הכנסה. במהלך העשור הראשון של שנות ה 2000- נמכר כשליש ממלאי דירות הדיור הציבורי בישראל לדיירים שהתגוררו בהן כשוכרים. כך נוצרה הזדמנות – ייחודית בספרות הבין-לאומית – לזיהוי התועלות ששכונה מפיקה מבעלות פרטית על דיור. אנו מוצאים כי הגדלת שיעור הבעלות 2% – עדות – הפרטית על דירות בשכונה ב 10- נקודות האחוז העלתה את מחירי הדירות שם ב 1.5%- לתועלת לשאר דיירי השכונה מהמעבר לבעלות פרטית על דירות. התוצאות רלוונטיות לחוקרים
ולמעצבי מדיניות העוסקים בתמריצים כלכליים לתמיכה בבעלות פרטית על דירות של אוכלוסיות מעוטות הכנסה.

 

למאמר המלא בנושא: בעלות פרטית על דירות ואיכות שכונות כקובץ PDF