תקציר

תחזיות החזאים הכלכליים והציפיות הגלומות בשווקים הפיננסיים ממלאות תפקיד מרכזי בתהליכי קבלת ההחלטות המתקיימים בממשלות, בנקים מרכזיים וגופים פרטיים. על מקבלי ההחלטות להביא בחשבון שאירועי טרור עלולים להשפיע על התחזיות. במחקר זה אנו מתמקדים במשק הישראלי ובטרור במובן של אי-ודאות פוליטית אנדוגנית מקומית, ומשתמשים במבחנים אקונומטריים חדשים כדי להעריך את ביצועי התחזיות לגבי האינפלציה ולגבי שער החליפין. אנו מראים כי תחזיות החזאים מדויקות יותר מהציפיות הגלומות בשווקים, בפרט בתקופות שרמת הטרור בהן גבוהה, אם כי  בתקופות כאלה התחזיות משני המקורות פחות מדויקות. אנו מסיקים מכך שקובעי המדיניות צריכים להעניק תשומת לב מיוחדת להשפעה של אירועי  טרור כשהם בוחנים את התחזיות לגבי האינפלציה ושער החליפין.

למאמר המלא בנושא: ביצועי התחזיות בתקופות הטרור (באנגלית) כקובץ PDF​

​​​​