תקציר

במחקר זה אנו משתמשים במאפיין ייחודי של שוק אגרות החוב הממשלתיות בישראל, בו המסחר מתקיים בבורסה (Exchange) ולא מעבר לדלפק (Over-the-counter), כדי לנתח האם ומדוע מסחר באמצעות בורסה בזמן משבר משפיע על הנזילות בשוק. אנו בוחנים כיצד משבר הנזילות שהתרחש במרץ 2020 השפיע על שוק אגרות החוב הממשלתיות בישראל באמצעות ניתוח של הפרש הפרשים (difference-in-differences), במסגרתו אנחנו משווים נתוני מרווח קנייה-מכירה (bid-ask spared) בין שׁוּקֵי בורסה (כמו בשוק אגרות החוב בישראל או ושוק הנגזרים בארצות הברית) לשוקים שבהם המסחר אינו מתקיים בבורסה (כמו שוק אגרות החוב הממשלתי בארצות הברית). ממצאינו תומכים בהיפותזה שבזמן משבר מסחר בבורסה משפר משמעותית את הנזילות בשוק. ניתוח של נתוני עסקאות מהבורסה בישראל מצביע כי התוצאה נובעת מיכולתם של משקיעים לספק נזילות אחד מהשני ומיעילות גבוהה יותר בצורת מסחר בבורסה—האפשרות לקיזוז (netting) של התחייבויות.

למאמר המלא כקובץ PDF (באנגלית)

 

מילות מפתח: Exchange, OTC markets, government bonds, liquidity, crisis

מילות מפתח (עברית): בורסה, מסחר מעבר לדלפק, אגרות חוב ממשלתיות, נזילות, משבר.

מספרי סיוג: D4,G1,G12,G14