תקציר:

מחקר זה בוחן – לראשונה בישראל – עד כמה הרכב המינים של האחאים (אחים ואחיות) במשפחה משפיע על הביצועים של ילדיה בשוק העבודה. בפרט, עבודה זו משווה בין נשים עם אחים בוגרים לנשים עם אחיות בוגרות, וכן בין גברים עם אחים בוגרים לגברים עם אחיות בוגרות. תרומתה היא להעמקת הדיון בסוגיית ההשפעות של הסביבה על השכר.
באמצעות נתונים על יהודים לא־חרדים ילידי 19751985, שנולדו אחרונים לאחר שני אחים או שתי אחיות, מצאנו כי השפעת מין האחאים הקודמים על השכר העתידי מובהקת רק בקבוצות מסוימות באוכלוסייה: נשים שהוריהן ילידי אירופה וצפון אמריקה שלהן שתי אחיות מבוגרות יותר מרוויחות שכר גבוה יותר ב-7.0% בהשוואה לנשים שלהן יש אחים, זאת לאחר בקרה על משתנים אחרים העשויים להשפיע על השכר. השפעה דומה נמצאה עבור גברים שמוצא הוריהם מאירופה או מצפון אמריקה. עיקר ההשפעה שמצאנו עבור נשים הייתה בקרב נשים במעמד חברתי־כלכלי גבוה (נשים המתגוררות ביישובים באשכולות חברתיים־כלכליים 16—20) ועבור גברים שמוצא הוריהם מאירופה או מצפון אמריקה במעמד חברתי־כלכלי נמוך ובינוני (גברים שמקום מגורם הוא ביישובים באשכולות חברתיים־כלכליים 1—15). עבור נשים וגברים שמוצא הוריהם מאסיה, מצפון-אפריקה או ממשפחות בהן מוצא ההורים שונה זה מזה לא מצאנו תוצאות עמידות. 

למחקר המלא בנושא: אחים לעומת אחיות: השפעת מגדר האחים והאחיות על ביצועי הפרט בשוק העבודה -כקובץ PDF​