תקציר: 

בשנים האחרונות, עם התקדמות הטכנולוגיה, התפתחו שיטות מסחר חדשות, שעיקר חידושן הוא שימוש בפלטפורמות מסחר אלקטרוניות לצורך מסחר אוטומטי, וללא התערבות אנושית. שיטות מסחר אוטומטיות אלה שינו את פני המסחר, ונודעת להן השפעה ניכרת על דרך ביצועו ועל סוג המשתתפים בשוק. 

שיטת המסחר בתדירות גבוהה (High Frequency Trading) היא השיטה הפופולרית ביותר בתחום המסחר האלגוריתמי, והמשתמשים בה תורמים כמחצית מנפח המסחר בארה"ב וכ-40 אחוזים מנפח המסחר באירופה. מחקרים שנעשו בחו"ל מלמדים כי שיטה זו משפרת מאוד את רמת הנזילות, בעיקר באמצעות הוזלת עלותה, המתבטאת במירווחי ה-Bid-Ask. עם זאת יש לשיטה זו גם חסרונות, המשפיעים לרעה על השווקים, וכן על הסוחרים הפועלים בשיטות המסורתיות. 

עבודה זו בודקת כיצד כניסת הסוחרים האלגוריתמיים לשוק איגרות החוב הקונצרניות בישראל משפיעה על רמת הנזילות בשוק, ואם השפעתן דומה לזו שנמצאה בחו"ל. מסקירת השוק בישראל עולה כי בבורסה לניירות ערך בתל אביב מתנהלת פעילות נרחבת למדי של סוחרים אלגוריתמיים, המתמקדת בעיקרה במסחר באופציות על מדד ת"א 25. בהמשך החלו סוחרים אלו לפעול גם באיגרות החוב הקונצרניות. בכך הם הביאו לעלייה חדה של מספר הציטוטים המוזרמים לבורסה אך לא הביאו לשיפור מקביל ברמת הנזילות. ממצא זה אינו עולה בקנה אחד עם מרבית הממצאים המקבילים בחו"ל, שם נמצא כי כניסתם של סוחרי התדירות הגבוהה למסחר שיפרה משמעותית את רמת הנזילות בשוק. 

 

 למחקר המלא בנושא: שיטת המסחר האלגוריתמי בתדירות גבוהה כקובץ PDF