תקציר

בשנת 2020 נכתבה בבנק ישראל במסגרת פרויקט של אינדיקטורים מהירים למצב המשק בתקופת הקורונה פרוצדורה סטטיסטית לניכוי עונתיות בנתונים יומיים של הרכישות בכרטיסי אשראי שמדווחים לבנק ישראל מחברת שב"א. חשיבותו האופרטיבית של אינדיקטור הרכישות בכרטיסי האשראי עלתה שוב במשבר הנוכחי, עם המלחמה שפרצה ב-7 באוקטובר 2023 ושבעקבותיה חלה האטה משמעותית בפעילות הכלכלית.

הפרוצדורה הסטטיסטית מפרקת את הסדרה היומית באמצעות פונקציות stl לרכיב של המגמה ושלושה רכיבים עונתיים עם אורך מחזור שבועי, חודשי ושנתי, כאשר תוצאות הפירוק של הפרוצדורה הזו הן די קרובות לאלה של פרוצדורות אחרות שנסקרות במאמר זה. שלבים ייחודים של הפרוצדורה הזו הינם בשיטת ההשלמה של נתונים חסרים של הרכישות בימי שבת ובהתאמה מראש לימי /תקופות החגים היהודים, אשר חפפו בשנים אחרונות גם לתקופות המשבר.

למאמר המלא כקובץ PDF