תקציר:

אנו מציגים מספר מתודולוגיות של ניתוח טקסט ומסבירים מודלים נפוצים של ניתוח טקסט בעזרת תוכנת קוד פתוח R וחבילות רלוונטיות הקיימות בה. בנייר זה אנו מיישמים כמה מהמודלים על טקסטים שפורסמו על ידי הבנק המרכזי ועוסקים במדיניות המוניטרית

למאמר המלא בנושא: מתודולוגיות כריית טקסט עם R: יישום לטקסטים שמפורסמים על ידי הבנק המרכזי (באנגלית) כקובץ​ PDF​​​​​​​