תקציר:
 
ההפרדה המגדרית בבתי הספר היסודיים הממלכתיים-דתיים התרחבה בין השנים 2010-2001 ושיעור התלמידים הלומדים בכיתות מעורבות ירד מ-50 אחוזים ל-37 אחוזים. הירידה התרחשה בעיקר בבתי ספר שתלמידיהם מרקע חברתי-כלכלי חזק. הסיכויים ללמוד במוסדות נפרדים גבוהים יותר לבנות ונמוכים יותר ליוצאי אתיופיה. ההרכב המגדרי של המורים בבתי הספר הנפרדים נוטה למגדר התלמידים, והתופעה התחזקה בבתי-ספר בהם לומדים בנים בלבד. הסיכוי שבית ספר ממלכתי-דתי יהיה נפרד פוחת ככל שנוכחות בתי-ספר של "מעיין החינוך התורני" ביישוב גדלה. בתי ספר נפרדים מקצים פחות שעות לימוד ללימודי חול ולספורט ויותר שעות ללימודי יהדות.

למאמר המלא בנושא: הפרדה מגדרית בבתי ספר יסודיים ממלכתיים-דתיים כקובץ PDF​