תקציר:

"המודל האקונומטרי" הוא מודל מקרו-כלכלי אמפירי שמשמש לחיזוי קצר-טווח של האינפלציה בחטיבת המחקר. המודל עבר בשנים האחרונות מספר שיפורים והתאמות אשר נועדו לשפר את טיב התחזית, בפרט עבור טווחים של ארבעה חודשים עד שנה, והוא מוצג כאן בגרסתו המעודכנת. מהשוואה לחזאים חיצוניים ולתחזיות נאיביות, נראה שטיב התחזית של המודל לט ווח של עד שלושה חודשים עדיף על חלופות נאיביות ואילו טיב התחזית לטווח של שנה, דומה ל חלופות. לאור זאת, ניתן לעשות במודל האקונומטרי שימוש גם לתחזית לטווח זה. בשימוש כזה, ניתן להביא לידי ביטוי את יתרונות המודל, אשר המרכזי בהם לצד ניתוחי מיקרו הוא ניתוח מקרו של הכלכלה המצרפית. יתרונות אלה באים לידי ביטוי בחלוקה לסעיפי האינפלציה, לצד היכולת לבצע שיפוט הן ברמת המקרו והן ברמת המיקרו. לצורך התאמה של המודל לירידה בשיעורי הריבית ולהימצאות ריבית בנק ישראל בקרבת המחסום האפקטיבי, יושמו במודל מחסום אפס לריבית בנק ישראל וריבית עוגן אשר משתנה בהתאם לשיעורי ריבית השוק הארוכים.

למאמר המלא בנושא: המודל האקונומטרי לתחזית של האינפלציה לטווח הקצר והבינוני כקובץ PDF