אחד האתגרים המרכזיים של הסטטיסטיקה הלאומית בכל מדינה הוא לספק נתונים על הפעילות הריאלית במשק, קרוב ככל שניתן לזמן אמת. במהלך העשור האחרון נעשו מהלכים משמעותיים בלמ"ס ובבנק ישראל כדי לספק מידע ריאלי מהיר על המשק. בהשוואה שערכנו בין ישראל לבין מספר מדינות מפותחות, מצאנו שכיום, היקף הנתונים והמדדים הריאליים המהירים בישראל דומה, ולעתים אף גבוה, בהשוואה למתקדמות שבמדינות העולם, הן בהיקף המדדים והן בזמינותם. עם זאת, בחלק קטן מהתחומים מצאנו שיש מקום לשפר את המדדים המהירים וכן להגביר את זמינותם של הנתונים.​

למאמר המ​ל​א​