תיק הנכסים של הציבור

תקציר:

זה שנים מספר מנהלת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרויקט רחב היקף של בניית המאזן הלאומי. המאזן הלאומי מוסיף למערכת החשבונאות הלאומית את הממד של מלאי הנכסים וההתחייבויות של המשק. חשבונות המאזן הלאומי מציגים את יתרות סוף השנה של הנכסים וההתחייבויות לפי מגזרים מוסדיים שונים במשק וכן את מגזר חו"ל, המאזן את כלל המערכת מהבחינה החשבונית.

 

קישור לקובץ