שיתוף הסקטור הפרטי בתשתית המשקית

תקציר:

בדיונים על תקציב 2002 הועלו הצעות להגברת ההשתתפות של הסקטור הפרטי בבניית התשתיות. השיתוף כבר קיים, והרחבתו עשויה לאפשר הגדלה של ההשקעה בתשתיות, בהוצאה ממשלתית מיידית נמוכה יחסית. מפאת הפיגור הרב של התשתיות במשק נראה שרצוי לשתף את הסקטור הפרטי בבנייתן, למרות חסרונות מסוימים שבדבר.

קישור לקובץ