שיקים ללא כיסוי

תקציר:

מערכת "מושכי שיקים ללא כיסוי" - מושל"ך, מופעלת על ידי הבנקים ובנק ישראל על פי הוראות חוק שהתקבל בשנת 1981. בעיקרה זו מערכת התראה והרתעה, בעלת אופי של ענישה, שמטרתה לצמצם את נגע משיכת השיקים ללא כיסוי. שיק שהבנק סרב לפרעו הוא שיק שלא נפרע משום שבחשבון לא היה כיסוי מספיק והבנק לא היה חייב לפרעו מכוח הסכם בינו ובין המושך. במאגר הנתונים של הבנק מונים בכל חשבון את מספר השיקים שסורבו וכשמניינם מגיע לעשרה בתוך תקופה של פחות משנה, החשבון מוגבל לשנה אחת. שיק מחשבון מוגבל, כלומר: כתיבת שיק על ידי בעל החשבון או מיופה כוחו בתקופת ההגבלה - היא עבירה פלילית. בנק ישראל אינו מוסמך להתערב ישירות בהחלטה של בנק לסרב לכבד שיק, למנות שיק כמסורב או להגביל חשבון. גם לבית המשפט אין סמכות לבטל הגבלה, אלא רק להוציא מן המניין שיקים שהבנק שגה בסרבו לכבדם.

 

קישור לקובץ