שינויים במבנה שוק ההון בעשור האחרון בראי הרכב המימון של המגזר הפרטי

תקציר:

בחינת התפלגות מקורות המימון של פעילות המגזר הפרטי בישראל - בין הבנקים, הבורסות בארץ ובחו"ל והמתווכים הפיננסיים החוץ-בנקאיים, מאפשרת לראות בבירור את השינויים הגדולים שחלו בשוקי הכספים וההון בעשור האחרון. בעשור האחרון ובפרט משנת 1999, גדל מאוד גיוס המקורות ממתווכים פיננסיים שאינם בנקים-קרנות הון סיכון וחברות השקעה ישראליות וזרות. השינויים שחלו בהרכב המימון של פעילות המגזר הפרטי הובילו להתגברות התחרות מול הבנקים המקומיים ותרמו לצמיחת חברות העוסקות במחקר ופיתוח.

 

קישור לקובץ