רשמים מהוועידה השנתית של קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי

תקציר:

בנק ישראל מייצג את המדינה במוסדות הפיננסיים הבינלאומיים שהיא חברה בהם, וביניהם קרן המטבע הבינלאומית, קבוצת הבנק העולמי ובנקים אזוריים להשקעות, לשיקום ולפיתוח. על הקשר עם מוסדות בינלאומיים אלו מופקדת היחידה לקשרים בינלאומיים בבנק. יחידה זו עוסקת בקשת רחבה של נושאים המעסיקים את המוסדות הכלכליים הבינלאומיים - מהתחום המוניטרי ועד לתחום ההומניטרי, משאלות פיננסיות גלובליות ועד לבעיות של עוני, חלוקת הכנסות ופיתוח כלכלי. מיגוון רחב זה של נושאים משתרע מרמת המקרו-כלכלה ועד לפרוייקטים ספיציפיים של השקעות. נושאים אלו עלו בין היתר בדיוני הוועידה השנתית של קרן המטבע והבנק העולמי.

 

קישור לקובץ